Subsidie aanvragen

Houdt u zich bezig met sociaal-economische thema’s? Bent u actief rond arbeid, economie en sociale kwestie door samenwerkingsverbanden van diaconie, caritas, kerk en samenleving binnen het kader van de ontwikkelde of zich ontwikkelende traditie van het christelijk en katholieke sociale denken? En doet u dat vanuit kerk of maatschappelijk activeringswerk of diaconaal en missionair werk? Dan kunt u voor uw activiteiten en kleinere projecten subsidie aanvragen bij het Steunfonds DISK.

U kunt denken aan werkdagen, manifestaties, cursussen rond geloof en economie, een Diaconale Prijs, de Ab Harrewijn Prijs, Dag van de duurzaamheid, Zondag van de Arbeid, een serie bijeenkomsten rond de Werken van Barmhartigheid, een M25 activiteit, een Sociaal-ethisch Beraad, Dag van de Diaconie, en zo meer. Nieuwe initiatieven krijgen startgeld. Kleine onderzoeken naar diaconaal werk, de verwerving en besteding van diaconale middelen, de effecten van diaconale initiatieven, kunnen subsidie aanvragen.
Het Steunfonds DISK kan geen ondersteuning bieden in initiatieven, die voor het grootste deel uit loonkosten bestaan.
Als u een project of activiteit wilt uitvoeren dat valt binnen de doelstelling van de Stichting Steunfonds DISK kunt u bij ons een subsidie voor dat werk aanvragen.

Klik hier voor meer informatie over de criteria voor subsidie.

Download hier het aanvraagformulier voor subsidie.