Geschiedenis

Geschiedenis Stichting Steunfonds DISK

In de jaren tachtig is er al flink gediscussieerd over de financiële toezeggingen van kerken inzake de directiefuncties van Landelijk bureau DISK. Ook het plaatselijke arbeidspastoraat (R.-K., protestants of oecumenisch) worstelt met de vraag of er voldoende inkomsten beschikbaar zijn om de salarissen te financieren. Voor de activiteiten is extra geld nodig. Om al die redenen heeft het bestuur van Landelijk bureau DISK in 1989 de Stichting Steunfonds DISK opgericht, met als belangrijkste doelstelling het ondersteunen van het arbeidspastoraat, plaatselijk, landelijk en internationaal. De Stichting Steunfonds DISK organiseert elk jaar een donateursactie, daarbij ondersteund door Landelijk bureau DISK. Plaatselijk arbeidspastoraat en het Landelijk bureau DISK kunnen elk jaar projecten of initiatieven voor subsidiëring aan het bestuur voorleggen. In de loop van de jaren gaat deze eigen bron van financiële middelen steeds belangrijker worden bij het opstellen van projecten met meerdere bronnen van financiering. Na het einde van de publieke activiteiten van Landelijk bureau DISK heeft het bestuur de Statuten van Steunfonds DISK gewijzigd naar een bredere doelstelling, waarmee activiteiten en initiatieven binnen kerken ondersteund kunnen worden, die te zien zijn als een voortzetting van het arbeidspastoraat en Landelijk bureau DISK.
De voorzitters van het Steunfonds DISK zijn Ds. Jan van Veen (1990-1994), Herman Bode (1994-2001), Toos Jongma-Roelants (2001-2004), Ron van Leeuwen (2004-2011), Ploni Robbers-van Berkel (2011-heden).

Geschiedenis van het arbeidspastoraat

Het oecumenisch arbeidspastoraat was op drie terreinen actief: in arbeidsorganisaties, in kerken, en in maatschappelijke bewegingen, onder andere van uitkeringsgerechtigden.
Het arbeidspastoraat ondersteunde initiatieven van groepen die zelf over weinig of geen geld beschikken. Het Steunfonds DISK kan dus groepen en hun activiteiten, die binnen deze geschiedenis passen, ondersteunen.

Geschiedenis van Landelijk bureau DISK

Het Landelijk bureau DISK heeft bestaan van 1972 – 2014.
Een uitgebreide geschiedenis is te vinden in het artikel ‘Landelijk bureau DISK 42 jaar’.
Klik hier om dit artikel te lezen.