ANBI

Steunfonds DISK is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent onder meer dat een gift aan het Steunfonds aftrekbaar is voor de belasting.

STEUNFONDS DISK
‘S-HERTOGENBOSCH |
RSIN: 806257350

Controleer hier de ANBI status door naam en plaats in te vullen:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbi-status-controleren

Klik hier om het uitgebreide ANBI-formulier te bekijken.

Hieronder vindt u in het kort enkele gegevens over het Steunfonds DISK die relevant zijn voor deze ANBI-status:

Adres

Emmaplein 15
5211 VZ ‘s-Hertogenbosch
geen telefoon
E-mail: info AT steunfondsdisk.nl
(i.p.v. AT een apenstaartje invullen, zonder spaties ervoor en erachter)
IBAN NL04 INGB 0000 0099 39

Kamer van Koophandel

Nummer 41208628
RSIN-nummer 806257350

Bestuur

Het bestuur bestaat sinds de najaarsvergadering 2016 uit:

Mevr. Pl. Robbers-van Berkel, voorzitter
Dhr. A.C.S.M. Borst, penningmeester
Dhr. H.J.G.M. Crijns, secretaris

Dhr. M.C.G.M. Brouwer, bestuurder
Dhr. H. Noordegraaf, bestuurder
Dhr. A.J.M. van den Hoogen, bestuurder

Jaarcijfers

Klik hier om de financiële jaarverslagen van het Steunfonds DISK te bekijken.