Jaarcijfers

Verantwoording 2022

In 2022 ontving het Steunfonds DISK een bedrag aan giften van € 20.195,-. De ontvangen rente bedraagt € 23,-. Uitgekeerd is een bedrag van € 49.500,- voor zes aanvragen. Aan organisatiekosten is in 2022 een bedrag van € 2.009,- besteed, o.a. aan bestuurskosten, administratiekosten, bankkosten en kosten website.
Het negatief resultaat van het jaar bedraagt € 31.291,-.
Het bestuur bedankt alle donateurs voor hun bijdragen.

Lees verder in bijgevoegde Financiële Jaarrekening 2022 (pdf).

Verantwoording 2021

In 2021 ontving het Steunfonds DISK een bedrag aan giften van € 300,-. De ontvangen rente bedraagt € 0,-. Uitgekeerd is een bedrag van € 16.185,- voor zes aanvragen. Aan landelijk bureau DISK is een subsidie voor werk- en organisatiekosten uitgekeerd van € 10.000,-. Aan organisatiekosten is in 2021 een bedrag van € 1.610,- besteed, o.a. aan bestuurskosten, administratiekosten, bankkosten en kosten website.
Het negatief resultaat van het jaar bedraagt € 27.885 ,-.
Het bestuur bedankt alle donateurs voor hun bijdragen.

Lees verder in bijgevoegde Financiële Jaarrekening 2021 (pdf).

Verantwoording 2020

In 2020 ontving het Steunfonds DISK een bedrag aan giften van € 430,-. De ontvangen rente bedraagt € 0,-. Uitgekeerd is een bedrag van € 16.892,- voor zes aanvragen. Aan landelijk bureau DISK is een subsidie voor werk- en organisatiekosten uitgekeerd van € 10.000,-. Aan organisatiekosten is in 2020 een bedrag van € 660,- besteed, o.a. aan bestuurskosten, kosten website en bankkosten.
Het negatief resultaat van het jaar bedraagt € 27.122 ,-.
Het bestuur bedankt alle donateurs voor hun bijdragen.

Lees verder in bijgevoegde Financiële Jaarrekening 2020 (pdf).

Verantwoording 2019

In 2019 ontving het Steunfonds DISK een bedrag aan giften van € 858,-. De ontvangen rente bedraagt € 0,-. Uitgekeerd is een bedrag van € 46.400,- voor acht aanvragen. Aan landelijk bureau DISK is een subsidie voor werk- en organisatiekosten uitgekeerd van € 10.000,-. Aan organisatiekosten is in 2019 een bedrag van € 574,- besteed, o.a. aan bestuurskosten, kosten website en bankkosten.
Het negatief resultaat van het jaar bedraagt € 46.116,-.
Het bestuur bedankt alle donateurs voor hun bijdragen.

Lees verder in bijgevoegde Financiële Jaarrekening 2019 (pdf).

Verantwoording 2018

In 2018 ontving het Steunfonds DISK een bedrag aan giften van € 40.386,-. De gift van € 40.000 is afkomstig van de Stichting Henk van Eekert Fonds, die hierna is opgeheven. De ontvangen rente bedraagt € 13,-. Uitgekeerd is een bedrag van € 40.914,- voor acht aanvragen. Aan landelijk bureau DISK is een subsidie voor werk- en organisatiekosten uitgekeerd van € 10.000,-. Aan organisatiekosten is in 2018 een bedrag van € 1.042,- besteed, o.a. aan bestuurskosten, kosten website en bankkosten.
Het negatief resultaat van het jaar bedraagt € 11.570,-.
Het bestuur bedankt alle donateurs voor hun bijdragen.

Lees verder in bijgevoegde Financiële Jaarrekening 2018 (pdf).

Verantwoording 2017

In 2017 ontving het Steunfonds DISK een bedrag aan giften van € 959,-. De ontvangen rente bedraagt € 98,-. Uitgekeerd is een bedrag van € 2.500,- voor een aanvraag.
Aan organisatiekosten is in 2017 een bedrag van € 1.825,- besteed, o.a. aan kosten opbouw en onderhoud website.
Het negatief resultaat van het jaar bedraagt € 2.618,-.
Het bestuur bedankt alle donateurs voor hun bijdragen.

Lees verder in bijgevoegde Financiële Jaarrekening 2017 (pdf).

Verantwoording beleid 2016

In 2016 ontving het Steunfonds DISK een bedrag aan giften van € 2.764,-. De ontvangen rente bedraagt € 181,-. Uitgekeerd is een bedrag van € 2.250,- voor twee aanvragen.
Aan organisatiekosten is in 2016 een bedrag van € 1.284,- besteed, o.a. aan kosten notaris inzake wijziging statuten.
Vanwege het beëindigen van de activiteiten gaf Stichting Landelijk bureau DISK een gift van € 180.000,– voor besteding conform de doelstelling van Stichting Steunfonds DISK.
Het positief resultaat van het jaar bedraagt € 161,- (exclusief de vermogensgift).
Het bestuur bedankt alle donateurs voor hun bijdragen.

Lees verder in bijgevoegde Financiële Jaarrekening 2016 (pdf).