Jaarcijfers

Verantwoording 2017

In 2017 ontving het Steunfonds DISK een bedrag aan giften van € 959,-. De ontvangen rente bedraagt € 98,-. Uitgekeerd is een bedrag van € 2.500,- voor een aanvraag.
Aan organisatiekosten is in 2017 een bedrag van € 1.825,- besteed, o.a. aan kosten opbouw en onderhoud website.
Het negatief resultaat van het jaar bedraagt € 2.618,-.
Het bestuur bedankt alle donateurs voor hun bijdragen.

Lees verder in bijgevoegde Financiële Jaarrekening 2017 (pdf).

Verantwoording beleid 2016

In 2016 ontving het Steunfonds DISK een bedrag aan giften van € 2.764,-. De ontvangen rente bedraagt € 181,-. Uitgekeerd is een bedrag van € 2.250,- voor twee aanvragen.
Aan organisatiekosten is in 2016 een bedrag van € 1.284,- besteed, o.a. aan kosten notaris inzake wijziging statuten.
Vanwege het beëindigen van de activiteiten gaf Stichting Landelijk bureau DISK een gift van € 180.000,– voor besteding conform de doelstelling van Stichting Steunfonds DISK.
Het positief resultaat van het jaar bedraagt € 161,- (exclusief de vermogensgift).
Het bestuur bedankt alle donateurs voor hun bijdragen.

Lees verder in bijgevoegde Financiële Jaarrekening 2016 (pdf).