Privacybeleid

Dit privacybeleid van de Stichting Steunfonds DISK is in mei 2018 door het bestuur voor onbepaalde tijd vastgesteld.

De Stichting Steunfonds DISK verwerkt persoonsgegevens met het oog op het onderhouden van contact met participanten, donateurs, subsidie aanvragers en belangstellenden. De Stichting Steunfonds DISK verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Er is een adresbestand met naw-gegevens van participanten, donateurs, subsidie aanvragers en belangstellenden. Voor dit adresbestand geldt dat de naw-gegevens alleen gebruikt wordt voor de diensten van de Stichting Steunfonds DISK. De Stichting Steunfonds DISK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de  persoonsgegevens: onbeperkt. Deze adressen worden niet aan derden verstrekt.

De Stichting Steunfonds DISK is voorzien van de  ANBI-status. Giften zijn welkom op IBAN NL04 INGB 0000 0099 39 ten name van Steunfonds DISK te Utrecht.

De website van de Stichting Steunfonds DISK is voorzien van een SSL-certificaat, voor een veiliger verbinding waarbij informatie versleuteld wordt verzonden. Hierdoor zijn gegevens die bijvoorbeeld via aanmeldingsformulieren worden verzonden, beschermd tegen hacking. De veilige verbinding is te herkennen aan de url die begint met https:
https://steunfondsdisk.nl/

De Stichting Steunfonds DISK neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. De Stichting Steunfonds DISK gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, Yootheme,  website programmatuur, modules voor formulieren, weinig impact voor betrokkenen.

De Stichting Steunfonds DISK gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De Stichting Steunfonds DISK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat: info AT steunfondsdisk.nl (i.p.v. AT een apestaartje invullen, zonder spaties ervoor en erachter).