Home

Hartelijk welkom op de website van Steunfonds DISK.

Het Steunfonds DISK is bedoeld voor aanvragen uit oecumenisch kerkelijke of diaconale netwerken, die met hun activiteiten aansluiten bij de doelstelling. Die doelstelling is uiteen te leggen op drie terreinen:

  • bestaande of nieuwe initiatieven rond arbeid, economie en sociale kwestie
  • samenwerkingsverbanden van diaconie, caritas, kerk en samenleving
  • binnen het kader van de ontwikkelde of zich ontwikkelende traditie van het christelijk en katholieke sociale denken