Bestuur

Het bestuur bestaat sinds de najaarsvergadering 2016 uit:

Mevr. Pl. Robbers-van Berkel, voorzitter
Dhr. A.C.S.M. Borst, penningmeester
Dhr. H.J.G.M. Crijns, secretaris

Dhr. M.C.G.M. Brouwer, bestuurder
Dhr. H. Noordegraaf, bestuurder
Dhr. A.J.M. van den Hoogen, bestuurder